Tất cả bài viết: sáng nghiệp

Loa Hiểu Biết: Con đường Sáng Nghiệp
Loa Hiểu Biết: Con đường Sáng Nghiệp

Làm sao để cuộc sống bình an hơn và đạt được giàu có thực sự?.... Loa Hiểu Hiếu Con đường Sáng Nghiệp sẽ giúp bạn. Loa Hiểu Hiếu Con đường Sáng Nghiệp sẽ giúp bạn

390.000đ 350.000đ


Quản lý Nghiệp - Ứng dụng Phật Giáo trong Kinh doanh
Quản lý Nghiệp - Ứng dụng Phật Giáo trong Kinh doanh

Cuốn sách này sẽ giúp các danh nhân hiểu và có thể áp dụng triết lý của đạo Phật vào kinh doanh và quản trị doanh nghiệp để đạt được sự thịnh vượng tài chính và thành công cá nhân với các hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu.

35.000đ 19.000đ


Tất cả có 2 kết quả.

zalo
0972 78 22 55